URDHER i Drejtorisë së Përgjithshme Detare

Urdhër

Kapitenerive të Porteve
Autoriteteve të Porteve
Durës, Vlorë, Sarandë, Shëngjin
Agjensive Detare

Duke ju referuar kërkesave të anijeve të kënaqesisë, jahteve dhe Kroçerave urdhëroj :
1-Do të lejohen jahte dhe kroçera të qendrojnë nëë porte dhe në rada vetëm peë kohën e furnizimit të tyre me naftë, ujë ose ushqime.
2-Asnjë jaht apo Kroçerë nuk do lejohet të qëndrojë në porte më gjatë se koha e furnizimit për të mos bllokuar kalatat e portit për anijet tregtare të furnizimit të mallrave.
3-Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe do zbatohet me rigorozitet nga auturitetet.
Mos zbatimi i urdhërit i ngarkon me përgjegjësi administrative dhe ligjore.

Drejtoria e Pergjithshme Detare