TARIFAT

PërshkrimiTarifa (lekë/ditë)
Hyrje vizitor ditor50
PërshkrimiTarifa
Tragete, jahte, veliera nën 100 GT 10 €/ 24 orë
Tragete, jahte, veliera mbi 100 GT0.07 €/GT
Qëndrim pas veprimeve tregëtare 3 €/ml në 24 orë
Furnizimi me energji elektrike19.32 lekë/kwh ose 0.15 €/kwh
Furnizimi me ujë200 lekë /m3 ose 1.5 €/m3
PërshkrimiTarifa
Tragete, jahte, veliera nën 100 GT 5 €/ 24 orë
Tragete, jahte, veliera mbi 100 GT0.035 €/GT
Qëndrim pas veprimeve tregëtare 3 €/ml në 24 orë
Furnizimi me energji elektrike19.32 lekë/kwh ose 0.15 €/kwh
Furnizimi me ujë200 lekë /m3 ose 1.5 €/m3
PërshkrimiTarifa (lekë/ditë)
Autovetura200
Autobuz, furgon, kampera400
Kamion nën 10 m500
Trailer mbi 10m, kokë traileri500
Bote uji deri 4 ton1000
Bote uji 5 deri 10 ton4000
Bote me karburant deri 4 ton3000
Bote me karburant 5 deri 10 ton 5000
PërshkrimiTarifa (lekë/orë)
Furgon, kampera400
Kamion nën 10 m500
Trailer pa kokë, kamion tek, rimorkio traileri500

Shënim :Tarifat  1 & 2  aplikohen  në masën  50 %

Shënim :Tarifat  1 & 2  aplikohen  në masën  50  %