STATISTIKA

Pasagjerë dhe automjete të perpunuara në vite

Linja Sarandë-Korfuz-Sarandë

Attention: The internal data of table “52” is corrupted!
Attention: The internal data of table “53” is corrupted!

Treguesit e punës Dhjetor & 12- Mujor

Attention: The internal data of table “54” is corrupted!

Grafiku i lëvizjes