ORARET E TRAGETEVE TË LINJËS

1 Maj-15 Maj Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
10:00Rena S Shoqeri Navale

Rena S Shoqeri Navale
Rena S Shoqeri Navale
Rena S Shoqeri Navale

Rena S Shoqeri Navale
10:15Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
10:30Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.AMarina Maritime S.A
16.00Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
16:30Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
17.00Rena S Shoqeri Navale
Rena S Shoqeri Navale
17:15Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
17:30Joy Lines
Periudha 1 Maj-15 Maj Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08.30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
09.00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
09.30Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale

Joy Lines Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale

Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale

Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale

Joy Lines Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale

10.20Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
14.00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
17.00Joy Lines
18.00Flying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin Marine
 
Periudha 16 Maj-31 Maj Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:30Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
09:00Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
Joy Lines
09:30Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale

Joy Lines
Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale
Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale
Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale
Joy Lines
Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale
10:20Rena S Shoqeri Navale
Rena S Shoqeri Navale
13:00Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin Marine
Flying Dolphin MarineFlying Dolphin Marine
14:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
17:00Joy Lines
19:15Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
Marina Maritime S.A
1-30 Qershor Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:45Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
09:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
10:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
10:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
10:30Flying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin Marine
11:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
15:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:00Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
16:30Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
17:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
17:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
1 Qershor-30 Qershor Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:30Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
09:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
09:30Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale
Joy LinesJoy Lines
Rena S Shoqeri Navale
Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale
Joy Lines
Rena S Shoqeri Navale
Joy LinesJoy Lines
10:20Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
13:00Flying Dolphin MaritimeFlying Dolphin MaritimeFlying Dolphin MaritimeFlying Dolphin MaritimeFlying Dolphin MaritimeFlying Dolphin MaritimeFlying Dolphin Maritime
14:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
14:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleJoy Lines
16:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
17:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
19:15Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
1-15 Korrik Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
06:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
06:30Flying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.A
08:45Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
09:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
10:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
10:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
11:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
14:00Flying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.A
15:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:00Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
16:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
17:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
17:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
19:30Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
Periudha 16-31 Maj Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:45Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
10:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
10:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy LinesJoy Lines
10:30Flying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin MarineFlying Dolphin Marine
16:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
16:30Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
17:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:30Joy Lines
 
1-15 Korrik Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
07:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
08:30Flying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying Dolphin
09:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy LinesJoy Lines
09:30Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines
10:20Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
11:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
13:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
14:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
14:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:45Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Flying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying Dolphin
19:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
20:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
16 Korrik-31 Gusht Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
07:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
08:30Flying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying DolphinFlying Dolphin
09:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy LinesJoy Lines
09:30Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines
10:20Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
11:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
13:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
14:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
14:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:45Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Flying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.A
19:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
20:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
 
16 Korrik -31 Gusht Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
06:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
06:30Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.
08:45Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
09:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy LinesJoy Lines
09:45Joy Lines
10:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
10:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
10:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
11:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
14:00Flying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.AFlying Dolphin S.A
15:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
16:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
17:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
19:00Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
19:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 1 Shtator – 10 Shtator Mberritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
8:30Flying Dolphin MarineMarina Maritime S.A.Flying Dolphin MarineMarina Maritime S.A.Flying Dolphin MarineMarina Maritime S.A.Flying Dolphin Marine
09:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
09:30 Joy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy LinesJoy Lines
10:20Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
13:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
14:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
14:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
16:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
16:45Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
18:45Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
19:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 1 Shtator – 10 Shtator Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
06:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
08:45Marina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.
09:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
09:45Joy Lines
10:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
10:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
10:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
11:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
15:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
16:00Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
16:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
17:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
17:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
17:15Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
Periudha 11 Shtator – 15 Shtator Mberritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:30Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
09:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
09:30Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri navale Joy Lines Rena S Shoqeri navale Joy Lines Rena S Shoqeri navaleJoy Lines Rena S Shoqeri navaleJoy Lines Joy Lines
10:20Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
13:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
14:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
14:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
16:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
17:00Joy Lines
18:45Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
19:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 11 Shtator – 15 Shtator Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:45Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
10:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
10:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
10:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
11:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
15:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
16:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
16:30Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
17:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
17:30Joy LinesRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
19:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
Periudha 16 Shtator – 30 Shtator Mberritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:30Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
09:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
09:30Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines
10:20Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
13:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
14:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
14:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
16:30Rena S Shoqeri NavaleRena S Shoqeri Navale
17:00Joy Lines
19:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 16 Shtator – 30 Shtator Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:45Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
10:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
10:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
10:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
11:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
15:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
16:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
16:30Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
17:15Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:30Joy Lines Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 1 Tetor – 20 Tetor Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:30Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
09:00Rena S Shoqeri navaleJoy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
09:30Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale
10:20Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
13:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
14:00Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Joy Lines
19:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 1 Tetor – 20 Tetor Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:45Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
10:00Rena S Shoqeri navaleJoy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
10:15Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale
10:30Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
16:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
16:30Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines Joy Lines
17:00Joy Lines
17:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
17:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 21 Tetor – 25 Tetor Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:30Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
09:30Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Rena S Shoqeri Navale Joy Lines Joy Lines Rena S Shoqeri Navale
10:20Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
13:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
19:15Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
Periudha 21 Tetor – 25 Tetor Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:45Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.AMarina Maritime S.A.Flying Dolphin S.A
10:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
10:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
10:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
16:00Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
17:00Rena S Shoqeri navaleRena S Shoqeri navale
Periudha 26 Tetor – 31 Tetor Mbërritje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
08:30Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.Marina Maritime S.A.
09:30Joy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy LinesJoy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy Lines Rena S Shoqeri NavaleJoy LinesJoy Lines Rena S Shoqeri Navale
10:20 Rena S Shoqeri Navale Rena S Shoqeri Navale
19:15Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.
Periudha 26 Tetor – 31 Tetor Nisje
Oraret / Ditet e JavesE HënëE MartëE MërkurëE EnjteE PremteE ShtunëE Dielë
10:00 Rena S Shoqeri Navale Rena S Shoqeri Navale Rena S Shoqeri Navale Rena S Shoqeri Navale Rena S Shoqeri Navale
10:15Joy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy LinesJoy Lines
10:30Marina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.AMarina Maritime S.A
16:00Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.Flying Dolphin S.A.
17:00 Rena S Shoqeri Navale Rena S Shoqeri Navale