GRAFIKU DIMËROR 2019

Grafiku i detyruar i prekjeve për periudhen   1 Nëntor – 31 Dhjetor 2018 &  1 Janar- 30 Prill 2019

Sipas Udhezimit Nr 4 dt.21/5/2015  Neni 11 pika 2 & 3 

MuajiKompaniteDitet dhe datat e muajitMberritjeNisje
JanarMarina maritime S.AE MarteE EnjteE Shtune8.313
Flying Dolphins Marine S.AE HeneE MerkureE Premte E Diel8.313
Joy LinesCdo dite te muajit9.310.3
Rena S Shoqeri Navale242526272829309.310.3
MuajiKompaniteDitet dhe datat e muajitMberritjeNisje
ShkurtMarina maritime S.AE MarteE EnjteE Shtune8.313
Flying Dolphins Marine S.AE HeneE MerkureE Premte E Diel8.313
Joy LinesCdo dite te muajit9.310.3
Rena S Shoqeri Navale12345679.310.3
MuajiKompaniteDitet dhe datat e muajitMberritjeNisje
MarsMarina maritime S.AE MarteE EnjteE Shtune8.313
Flying Dolphins Marine S.AE HeneE MerkureE Premte E Diel8.313
Joy LinesCdo dite te muajit9.310.3
Rena S Shoqeri Navale242526272829309.310.3
MuajiKompaniteDitet dhe datat e muajitMberritjeNisje
PrillMarina maritime S.A257912148.313
15-30 Prill cdo dite8.310.3
Flying Dolphins Marine S.A134681011138.313
15-30 Prill8.310.3
Joy Lines1- 14 Prill cdo dite9.310.3
15-30 Prill cdo dite9.310
Rena S Shoqeri Navale12345679.310.3
 
MuajiKompaniteDitet dhe datat e muajitMberritjeNisje
NentorMarina maritime S.AE MarteE EnjteE Shtune8.313
Flying Dolphins Marine S.AE HeneE MerkureE Premte E Shtune8.313
Joy LinesCdo dite te muajit9.310.3
Rena S Shoqeri Navale232425262728299.310.3
 
MuajiKompaniteDitet dhe datat e muajitMberritjeNisje
DhjetorMarina maritime S.AE MarteE EnjteE Shtune8.313
Flying Dolphins Marine S.AE HeneE MerkureE Premte E Shtune8.313
Joy LinesCdo dite te muajit9.310.3
Rena S Shoqeri Navale12345679.310.3

Shënim: Jashtë ditëve të detyruara të grafikut, kompanitë janë të  lira të bëjnë prekje ekstra sipas nevojave të tyre duke respektuar oraret bazë.