GRAFIKU DIMËROR 2019

Grafiku i detyruar i prekjeve për periudhen   1 Nëntor – 31 Dhjetor 2018 &  1 Janar- 30 Prill 2019

Sipas Udhezimit Nr 4 dt.21/5/2015  Neni 11 pika 2 & 3 

Attention: The internal data of table “57” is corrupted!
Attention: The internal data of table “58” is corrupted!
Attention: The internal data of table “59” is corrupted!
Attention: The internal data of table “60” is corrupted!
 
Attention: The internal data of table “61” is corrupted!
 
Attention: The internal data of table “62” is corrupted!

Shënim: Jashtë ditëve të detyruara të grafikut, kompanitë janë të  lira të bëjnë prekje ekstra sipas nevojave të tyre duke respektuar oraret bazë.