Mirë se vini në "Porti Detar" Sarandë

Kuadri ligjor

TEXT TEXT

TEXT TEXT

TEXT TEXT

TEXT TEXT

Zgjidh interesat e tua

Sherbimet

Tarifat

Publikime

Rreth nesh

Njoftimet e reja

Oraret 1 Qershor - 31 Tetor 2018

Oraret e lëvizjes së trageteve të linjës

Periudha 1 Qershor-15 Qershor 2018

Ditet Mberritje 
E hene08:4509:3009:3014:3016:1518.50
E marte08:4509:3009:3010:2016:1516:3018.50
E merkure08:4509:3009:3009:3014:3016:1518.50
E enjte08:4509:3009:3009:3014:3016:1518.50
E premte08:4509:3009:3009:3014:3016:1518.50
E shtune08:4509:3009:3010:2016:1516:3018.50
E diele08:4509:3009:3009:3014:3016:1518.50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
flying
dolphin
marine
Joy linesrenas
shoqeri
navale
renas
shoqeri
navale
renas
shoqeri
navale
Joy
Lines
renas
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a

Ditet Nisje 
E hene09:4010:0010:3015:0016:0016:30
E marte09:4011:3010:3016:0016:3016:4517:00
E merkure09:4010:0010:3015:0016:0016:3016:45
E enjte09:4010:0010:3015:0016:0016:3016:45
E premte09:4010:0010:3015:0016:0016:3016:45
E shtune09:4010:3016:0016:3016:457:00
E diele09:4010:0011:3010:3015:0016:0016:3016:45
Joy Linesrenas
shoqeri
navale
renas
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
renas
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
renas
shoqeri
navale

Periudha 16 Qershor-30 Qershor 2018

Ditet Mberritje  
E hene08:4509:3009:3014:3016:1518:50
E marte08:4508:4509:3009:3010:2013:0016:3017:0018:50
E merkure08:4508:4509:3009:3009:3013:0014:3017:0018:50
E enjte08:4508:4509:3009:3009:3013:0014:3017:0018:50
E premte08:4508:4509:3009:3009:3013:0014:3017:0018:50
E shtune08:4508:4509:3009:3010:2013:0016:3017:0018:50
E diele08:4508:4509:3009:3009:3013:0014:3017:0018:50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
joy
lines
flying
dolphin
marine
joy
lines
Renas
shoqeri
navale
Renas
shoqeri
navale
joy
lines
Renas
shoqeri
navale
joy
lines
Renas
shoqeri
navale
joy
lines
marina
maritime s.a

Ditet Nisje  
E hene10:0010:1010:3015:0016:0016:30
E marte09:0010:1010:3011:3016:0016:3016:4517:0017:15
E merkure09:0010:0010:1010:3015:0016:0016:3016:4517:15
E enjte09:0010:0010:1010:3015:0016:0016:3016:4517:15
E premte09:0010:0010:1010:3015:0016:0016:3016:4517:15
E shtune09:0010:1010:3011:3016:0016:3016:4517:0017:15
E diele09:0010:0010:1010:3015:0016:0016:3016:4517:15
Joy
Lines
renas
shoqeria
navale
joy
lines
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
renas
shoqeri
navale
renas
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
joy
lines
flying
dolphin
marine
renas
shoqeri
navale
joy
lines

Periudha 1 Korrik-15 Korrik 2018

DITET      Mberritje      
E Hene06.3008.4509.3009.3013.0014.3016.1518.50
E Marte 06.3008.4508.4509.3009.3010.2013.0013.0016.3017.0018.50
E Merkure06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.50
E Enjte06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.50
E Premte06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.50
E Shtune 06.3008.4508.4509.3009.3010.2013.0013.0016.3017.0018.50
E Diel06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Joy
lines
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
marina
maritime
s.a
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
marina
maritime
s.a
DITETNisje
E Hene06.3008.4510.0010.1010.3015.0016.0016.30
E Marte 06.3008.4509.0010.1010.3011.3016.0016.3016.4517.0017.15
E Merkure06.3008.4509.0010.0010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.15
E Enjte06.3008.4509.0010.0010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.15
E Premte06.3008.4509.0010.0010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.15
E Shtune 06.3008.4509.0010.1010.3011.3016.0016.3016.4517.0017.15
E Diel06.3008.4509.0010.0010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.15
flying
dolphin
marine
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
marina
maritime
s.a
Rena s
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines

Periudha 16 Korrik-31 Gusht 2018

DITET      Mberritje       
E Hene06.3008.4509.3009.3013.0014.3016.1518.4518.50
E Marte 06.3008.4508.4509.3009.3010.2013.0013.0016.3017.0018.50
E Merkure06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
E Enjte06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
E Premte06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
E Shtune 06.3008.4508.4509.3009.3010.2013.0013.0016.3017.0018.50
E Diel06.3008.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
marina
maritime
s.a
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
DITETNisje
E Hene06.3008.4509.5010.1010.3015.0016.0016.3019.00
E Marte 06.3008.4509.0010.1010.3011.3016.0016.3016.4517.0017.15
E Merkure06.3008.4509.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
E Enjte06.3008.4509.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
E Premte06.3008.4509.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
E Shtune 06.3008.4509.0010.1010.3011.3016.0016.3016.4517.0017.15
E Diel06.3008.4509.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
flying
dolphin
marine
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
marina
maritime
s.a
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale

Periudha 1 Shtator-15 Shtator 2018

DITET      Mberritje       
E Hene08.4509.3009.3013.0014.3016.1518.4518.50
E Marte 08.3008.4509.3009.3010.2013.0013.0016.3017.0018.50
E Merkure08.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
E Enjte08.3008.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
E Premte08.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
E Shtune 08.3008.4509.3009.3010.2013.0013.0016.3017.0018.50
E Diel08.4508.4509.3009.3009.3013.0013.0014.3017.0018.4518.50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
marina
maritime
s.a
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
DITETNisje
E Hene09.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3019.00
E Marte 08.4509.0010.1010.3011.3016.0016.3016.4517.0017.15
E Merkure09.0009.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
E Enjte08.4509.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
E Premte09.0009.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
E Shtune 08.4509.0010.1010.3011.3016.0016.3016.4517.0017.15
E Diel09.0009.0009.5010.1010.3015.0016.0016.3016.4517.1519.00
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
marina
maritime
s.a
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale

Periudha 16 Shtator-20 Shtator 2018

DITET      Mberritje      
E Hene08.4509.3009.3013.0014.3018.50
E Marte 08.3009.3009.3010.2013.0016.3018.50
E Merkure08.4509.3009.3009.3013.0014.3018.50
E Enjte08.3009.3009.3009.3013.0014.3018.50
E Premte08.4509.3009.3009.3013.0014.3018.50
E Shtune 08.3009.3009.3010.2013.0016.3018.50
E Diel08.4509.3009.3009.3013.0014.3018.50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
DITETNisje
E Hene09.0010.0010.3015.0016.0016.30
E Marte 08.4510.3011.3016.0016.3016.4517.00
E Merkure09.0010.0010.3015.0016.0016.3016.45
E Enjte08.4510.0010.3015.0016.0016.3016.45
E Premte09.0010.0010.3015.0016.0016.3016.45
E Shtune 08.4510.3011.3016.0016.3016.4517.00
E Diel09.0010.0010.3015.0016.0016.3016.45
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
Rena s
shoqeri
navale
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale

Periudha 1 Tetor-5 Tetor 2018

DITET      Mberritje      
E Hene08.4509.3009.3018.50
E Marte 08.4509.3009.3010.2018.50
E Merkure08.4509.3009.3009.3018.50
E Enjte08.4509.3009.3009.3018.50
E Premte08.4509.3009.3009.3018.50
E Shtune 08.4509.3009.3010.2018.50
E Diel08.4509.3009.3009.3018.50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
DITETNisje
E Hene10.0010.3016.0016.30
E Marte 10.3016.0016.3016.4517.00
E Merkure10.0010.3016.0016.3016.45
E Enjte10.0010.3016.0016.3016.45
E Premte10.0010.3016.0016.3016.45
E Shtune 10.3016.0016.3016.4517.00
E Diel10.0010.3016.0016.3016.45
Rena s
shoqeri
navale
flying
dolphin
marine
marina
maritime
s.a
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale

Periudha 6 Tetor-15 Tetor 2018

DITET      Mberritje      
E Hene08.4509.3009.3018.50
E Marte 08.4509.3010.2018.50
E Merkure08.4509.3009.3018.50
E Enjte08.4509.3009.3018.50
E Premte08.4509.3009.3018.50
E Shtune 08.4509.3010.2018.50
E Diel08.4509.3009.3018.50
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Rena s
shoqeri
navale
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
marina
maritime
s.a
DITETNisje
E Hene10.0010.3016.0016.30
E Marte 10.3016.0016.3017.00
E Merkure10.0010.3016.0016.30
E Enjte10.0010.3016.0016.30
E Premte10.0010.3016.0016.30
E Shtune 10.3016.0016.3017.00
E Diel10.0010.3016.0016.30
Rena s
shoqeri
navale
flying
dolphin
marine
marina
maritime
s.a
marina
maritime
s.a
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale

Periudha 16 Tetor-31 Tetor 2018

DITET      Mberritje      
E Hene08.4509.30
E Marte 08.4509.3010.20
E Merkure08.4509.30
E Enjte08.4509.30
E Premte08.4509.30
E Shtune 08.4509.3010.20
E Diel08.4509.30
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale
DITETNisje
E Hene13.0016.30
E Marte 13.0016.3017.00
E Merkure13.0016.30
E Enjte13.0016.30
E Premte13.0016.30
E Shtune 13.0016.3017.00
E Diel13.0016.30
marina
maritime
s.a
flying
dolphin
marine
Joy
Lines
Rena s
shoqeri
navale

Grafiku dimëror 2018

Sipas Udhezimit Nr 4 dt.21/5/2015  Neni 11 pika 2 & 3 

MuajtKompaniteDatat
JanarMarina maritime S.A151014172126290ra 13.00
Flying Dolphins Marine S.A26913182225300ra 13.00
Joy Lines371115192327310ra 10.00
Rena S Shoqeri Navale4812162024280ra 10.00
ShkurtMarina maritime S.A259141821250ra 13.00
Flying Dolphins Marine S.A1610131722260ra 13.00
Joy Lines3711151923270ra 10.00
Rena S Shoqeri Navale4812162024280ra 10.00
MarsMarina maritime S.A25914182125300ra 13.00
Flying Dolphins Marine S.A161013172226290ra 13.00
Joy Lines3711151923270ra 10.00
Rena S Shoqeri Navale481216202428310ra 10.00
PrillMarina maritime S.A16913182225290ra 13.00
Flying Dolphins Marine S.A2510141721260ra 13.00
Joy Lines371115192327300ra 10.00
Rena S Shoqeri Navale4812162024280ra 10.00
NentorMarina maritime S.A259141821250ra 13.00
Flying Dolphins Marine S.A1610131722260ra 13.00
Joy Lines371115192327290ra 12.30
Rena S Shoqeri Navale481216202428300ra 10.00
DhjetorMarina maritime S.A25914172126310ra 13.00
Flying Dolphins Marine S.A161013182225290ra 13.00
Joy Lines3711151923270ra 12.30
Rena S Shoqeri Navale481216202428300ra 10.00

Shenim: Jashte diteve te detyruara te grafikut,kompanite jane te  lira te bejne prekje ekstra sipas nevojave te tyre duke respektuar oraret baze.

Oraret 2018

Porti Detar Sarandë

Nisjet/Departures

1-15 Qershor/June 2018

 E Hene / MondayE Marte / TuesdayE Merkure / WednesdayE Enjte / ThursdayE Premte / FridayE Shtune / SaturdayE Diel / Sunday
RENA S 1011.310101011.310
15171515151715
MARINA S.A 10.310.310.3
16.316.316.316.316.316.316.3
Flying Dolphin 10.310.310.310.3
16.4516.4516.4516.4516.4516.45
Joy Lines 9.49.49.49.49.49.49.4
16.316.316.316.316.316.316.3

Porti i vjeter

Porti sot

Rehabilitimi i portit të vjetër/ Projekt